Gabinet Rehabilitacji

Adres:

ul. M.C. Skłodowskiej 25B

Telefon:

(+48) 602 740 614

Godziny pracy:

poniedziałek-środa-piątek 8:00-15:00 wtorek-czwartek 11:00-18:00