Pediatric Pojedyńcza taśma derotacyjna kończyny dolnej OP1174


Pojedyńcza taśma derotacyjna kończyny dolnej OP1174
Opis:

taśma derotacyjna do stosowania na kończynę dolną prawą lub lewą. Po stronie przylegającej do ciała znajdują się silikonowe pola zapewniające nieślizganie się taśmy na ciele oraz jej efektywne działanie. Taśma zapewnia działanie od stopy poprzez podudzie, udo, do stawu biodrowego włącznie, w kierunku który określimy poprzez odpowiedni kierunek owinięcia taśmy dookoła kończyny dolnej i miednicy, wpływa na lepsze odczuwanie dolnej partii ciała oraz umożliwia korekcję odczuwania ustawienia poszczególnych segmentów kończyny dolnej względem siebie.

Zalecenia:w sytuacjach gdy kończyny dolne wykazują odstępstwa od przyjętej biomechanicznej normy ustawienia segmentów względem siebie oraz całości względem reszty ciała; właściwości ortezy pozwalają na codzienne jej stosowanie, zapewniając poprawę jakości chodu, czucia prioprioreceptywnego oraz pracy tkanek miękkich kończyn dolnych; schorzenia neurologiczne, rozszczep kręgosłupa, zaburzenia rozwoju w życiu płodowym powodujące nieprawidłowe ustawienie kończyn dolnych w pozycji stojącej i w ruchu, takie jak rotacja do wewnątrz, rotacja zewnętrzna kończyn/y; pacjenci z hipotonią mięśniową; taśmy elastyczne dla modeli op1173 oraz op1174 są ukształtowane do korekcji rotacji wewnętrznej kończyn/y prawej i/lub lewej; jeżeli jest konieczna korekcja rotacji zewnętrznej należy przełożyć taśmy prawą na lewą i lewą na prawą stronę.
Pakowanie:OP1174D - prawa / OP1174I - lewa
Tabela - rozmiary:
ROZMIAR 1 2 3 4
Długość taśmy (cm) 120 142 164,5 187
Adekwatność rozmiaru OP1172 0-1  2  3  4